Formularz zapisu joga

  Zgłaszam chęć udziału w warsztatach Yoga i Medytacja/Pranayama 12-14 kwietnia 2024 r.

  Uczestnik 1*

  Imię i nazwisko
  Adres email
  Data urodzenia
  Numer telefonu

  Dane do faktury, jeśli potrzebna

  Pełna nazwa firmy:
  NIP
  Adres firmy
  Telefon kontaktowy
  Osoba do kontaktu

  Pokoje (o przydziale pokoi decyduje kolejność zgłoszeń):

  pokój dwuosobowy
  pokój wieloosobowy

  Uwagi do zgłoszenia
  1
  2
  3

  * Pola wymagane

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez M&M Consulting Jarosław Michniewski ul. Lubuska 72/28 53-513 Wrocław, w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia. Zapoznałem się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych jak w załączniku.

  Załącznik: RODO

  Warunki uczestnictwa (wymagane)
  Akceptuję warunki uczestnictwa

  Załącznik: REGULAMIN